Flavie Audi

Supernova 43 — 2021,
Glass, 8,5 × 15,5 × 14 cm