Flavie Audi

Supernova 45 — 2021,
Glass, 8,5 × 17 × 17 cm